Tarifes protecció de dades (RGPD-LOPDGDD) i LSSICE

Comunitats de propietaris

60 €

+IVA

Renovació opcional 20€/any +IVA

+informació

Pimes i autónoms

120€

+IVA

Renovació opcional 60€/any +IVA

+informació

Intermediaris i marca blanca

Preus especials

Consulti’ns per a conèixer els preus

+informació

Consultoria presencial

Pressupost a mida

Consulti’ns per a conèixer els preus

+informació

Característiques de les tarifes
Document
Protecció de Dadess-RGPD y LSSICE Pimes, autónoms i comunitats Intemediaris i marca blanca Consultoria presencial
Adaptació online
Registre d'activitats de tractament
Anàlisis de risc
Evaluació de l'impacte
Document de seguretat i recomanacions tècniques
Clàusules i avisos legals
Compromí de confidencialitat de treballadors
Contractes amb encarregats de tractament
Drets afectats
Manual per a usuaris amb accés a dades
Checklist de seguiment
Carpeta física
Preus especials
Formació personal
Personalització plataforma
Visita presencial i entrega en mà
 • Adaptación online
 • Registro actividades de tratamiento
 • Análisis de riesgo
 • Documento de seguridad y recomendaciones técnicas
 • Cláusulas y avisos legales
 • Compromisos de confidencialidad de trabajadores
 • Contratos con encargados de tratamiento
 • Derechos afectados
 • Manual para usuarios con acceso a datos
 • Checklist de seguimiento
 • Adaptación online
 • Registro actividades de tratamiento
 • Análisis de riesgo
 • Documento de seguridad y recomendaciones técnicas
 • Cláusulas y avisos legales
 • Compromisos de confidencialidad de trabajadores
 • Contratos con encargados de tratamiento
 • Derechos afectados
 • Manual para usuarios con acceso a datos
 • Checklist de seguimiento
 • Precios especiales
 • Formación personal
 • Personalización plataforma
 • Registro actividades de tratamiento
 • Análisis de riesgo
 • Evaluación de impacto
 • Documento de seguridad y recomendaciones técnicas
 • Cláusulas y avisos legales
 • Compromisos de confidencialidad de trabajadores
 • Contratos con encargados de tratamiento
 • Derechos afectados
 • Manual para usuarios con acceso a datos
 • Carpeta física
 • Precios especiales
 • Formación personal
 • Visita presencial y entrega en mano