Totes les empreses i professionals que, en el desenvolupament de la seva activitat, tractin dades de carácter personal, estan obligats a cumplir amb les disposicions de referència en matèria de protecció de dades:

Reglament Europeu de Protecció de dades (UE) 2016/679 (RGPD).
Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals (LOPDGDD).

Protecció de Dades-RGPD per a empreses, autònoms i comunitats de propietaris

Què inclou el servei?
  • Redacció del registre d’activitats de tractament (RGPD).
  • Redacció del document de seguretat.
  • Entrega de totes les clàusules per cumplir amb el deure d’informació i consentiment.
  • Redacció de tots els textes legales per la página web (LSSICE).
  • Elaboració dels contractes de confidencialitat amb tercers amb accés a dades (encarregats de tractament – ET) i amb els treballadors.
  • Entrega de la documentació per cumplir amb els protocols i drets afectats.
  • Informe de recomanacions tècniques.
  • Manual pels usuaris amb accés a dades.
  • Anàlisis de riscos i avaluació d'impacte.
Pimes i comunitats
Servei online personalitzat

Adapti el seu negoci o comunitat a la RGPD-LSSICE a través de la nostra plataforma online i contacti amb nosaltres per a qualsevol dubte.

Adaptació RGPD prèvia

Si ja ha realitzat una adaptació prèvia podrà seguir estant al dia amb PymeLegal sense cap cost ni complicació afegida.

Consultoria presencial

Oferim també el servei presencial de consultoria / auditoria en matèria de RGPD i LSSICE a grans empreses o amb necessitats específiques.

Econòmic

Amb una quota d’alta de 120€ +IVA per a pimes i autònoms o 60€ +IVA per a comunitats de propietaris, eviti multes de 900€ fins a 600.000€.

Cloud software
Online, sense instal·lació

Accedeixi a la seva àrea privada des de qualsevol ordinador, així de fàcil i ràpid. Accés als seus documents els 365 dies de l’any per a poder realitzar els canvis que desitgi.

Comoditat

Si no disposa de tota la informació podrà guardar les dades en els diferents passos intermedis i continuar més endavant.

Formularis guiats

Formularis fàcils amb indicacions i ajudes extres per avançar ràpid i segur.

Adaptada al seu negoci
Activitat empresarial

Preseleccionem automàticament els fitxers i opcions més adequades per al seu negoci que podrà ampliar o modificar si és necessari.

Documents personalitzats

Al finalitzar el procés, PymeLegal li facilitarà tota la documentació obligatòria i personalitzada: contractes amb treballadors, encarregats de tractament, clàusules web, …

LSSICE
Obtingui tot el necessari per a complir amb la LSSICE si realitza venda de productes o serveis a través de la seva pàgina web.
Compliment RGPD 100%
Connexió AEPD

Notificació automàtica a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades gràcies a una passarel·la de dades xifrades i segures.

Plenes garanties legals

Som consultors especialitzats en la LOPD i tenim un bufet d’advocats com a partner que ens ajuda en totes les qüestions legals.
Assegurança de Responsabilitat Civil.

Consultor RGPD
Contacti amb nosaltres i atendrem personalment els seus dubtes i consultes sobre serveis extra en matèria de la Protecció de Dades-RGPD.
Manteniment i Assessorament
Manteniment i seguiment

Fins en 3 ocasions al llarg de tot l’any li enviarem de forma automàtica un formulari de seguiment per ajudar a la realització de tasques pendents.

Assistència telefònica
Utilitzi la plataforma per mantenir la informació al dia però si té dubtes truqui’ns i atendrem personalment les seves consultes.
Contractar

Contracti de manera senzilla el servei per 120€/alta +IVA
(renovació anual opcional 60€ +IVA)

Donar-me d'alta