2
CAT
Iniciar sessió
c
Atenció telefònica 93 737 64 01
2
0

Procediment de registre d'una marca

f
09 Maig 2019
167 Registro marcas pymelegal

Aquesta setmana hem preparat una inforgrafia sobre el procés de registre d'una marca.

 

Registre de marques
Si vol ampliar informació, sol·licitar un pressupost o demanar-nos una evaluació prèvia per valorar l'èxit del registre, estem a la seva disposició. 
L'Equip de PymeLegal.
X
Atenció telefònica
93 737 64 01