2
CAT
Iniciar sessió
c
Atenció telefònica 93 737 64 01
2
0

Novetats plataforma març 2019.

f
05 Març 2019

Adjuntem algunes novetats importants que hem incorporat a la nostra plataforma per clients i partners.

Canvis pujats ahir (4 de març 2019) a la plataforma (versió 14.0.0):

Nova estructura d'algunes seccions del qüestionari agrupant preguntes segons temàtica.

- Canvis en algunes de les preguntes.

- Inclusió en els treballadors amb accés a dades de la possibilitat d'indicar els RATs als quals accedeixen.

Nou compromís confidencialitat per a treballadors sense accés a dades.

Nou document de transferències internacionals de dades.

Nou DOCUMENT DE SEGURETAT millor estructurat, amb introducció, definicions i altres millores.

Portada i índex (per a presentació dels projectes – partners).

- Actualització del document de seguretat per a comunitats de propietaris.

Millores en la usabilitat d'alguna de les seccions.  

MOLT IMPORTANT: Repassar els qüestionaris per a completar els nous apartats i generar la documentació de nou (gravar en cada secció) i ‘FINALITZAR PROCÉS’ per a obtenir els nous documents.
 
L'equip de PymeLegal.
 
X
Atenció telefònica
93 737 64 01