2
CAT
Iniciar sessió
c
Atenció telefònica 93 737 64 01
2
0

Dades de salut

f
22 Novembre 2019

Les dades personals relatives a pacients d’un centre sanitari són catalogades per la normativa de protecció de dades com a dades sensibles especialment protegides, ja que són dades de salut (art. 9 RGPD). 

Aquest tractament de dades té moltes qüestions a resoldre com, per exemple, si s’ha de sol·licitar el consentiment per a què tractin les nostres dades, si ens han d’informar dels fins per als que s’usaran aquestes o informar-nos de qui o quins poden accedir a la història clínica, entre altres. Passem, doncs, a donar resposta a aquestes i altres qüestions; així que, comencem.  

 

Conseqüències legals de la difusió de contingut sensible

f
14 Novembre 2019

Fotos íntimes de la teva exparella, vídeos de vexacions a un company de classe, presenciar situacions d’assetjament… imatges d’aquest tipus suposen tenir contingut sensible d’una altra persona en els nostres dispositius i la seva possible difusió comporta conseqüències tant administratives i disciplinàries com civils i penals.

Seguretat als dispositius mòbils

f
07 Novembre 2019

Vivim l’era de la digitalització en la que l’ús de dispositius mòbils forma part del nostre dia a dia per intercanviar, conèixer o usar informació en qualsevol moment. 

 

X
Atenció telefònica
93 737 64 01