BREXIT

brexit-proteccion-de-datos-rgpd
+
BREXIT i Protecció de Dades
A partir de l’1 de gener, el Regne Unit ja no està obligat a complir...
|